I enlighet med tidigare beslut har vi detta år tilldelat fem avgångselever från ortens gymnasieskolor stipendier om vardera 2 000 kronor.

De fem eleverna är:

Elever på Katrineholms Tekniska College

Emil Wallin, Snickare

Lucas Jonsson, Snickare

Hampus Larsson, Glas

Motiveringen för de tre förstnämnda eleverna:
”Hängivna och visar intresse för sina yrkesval.
Goda omdömen från sina arbetsplatser.”

Elever på Lindengymnasiet

Julius Eriksson, VVS
”Är en motiverad och duktig hantverkare både praktiskt och teoretiskt och en bra kamrat med glimten i ögat, som kommer att representera branschen väl”

Gabriel Elia, Kock

”Utvecklats enormt under 3 år, har tagit studierna med stort ansvar och allvar under sina år på Lindengymnasiet. Har genomfört sina APL perioder med goda vitsord och blivit erbjuden arbete på samtliga praktikplatser. Har även deltagit i tävlingar, samt varit ett föredöme för de yngre eleverna på programmet”

Gabriel Elia,
studentexamen 2020
foto Mikko Virkkunen

Den här våren kom att bli något helt annorlunda än vad vi hade föreställt oss när vi planerade i februari. Som vanligt hade vi tänkt dela ut stipendierna vid en högtidligare sammankomst lokalt i Katrineholm under tidig vår – men, av numera kända skäl, tvingades vi skjuta det hela framför oss. Till slut började vi närma oss halvårsskiftet…

Från vänster: Inga Garmland, Anders Danielsson och Fredrik Hernblom.
Foto Carina Ekdahl, Katrineholmskuriren

Ovan sammanträder delar av styrelsen om beslutet att fastställa datumet för stipendieutdelningen till onsdagen den 10 juni i samband med en middag på Stora Djulö. Under detta möte intervjuades vi även av Katrineholmskurirens reporter Carina Ekdahl som ville skriva en artikel om Hantverksstiftelsen. Hon passade även på att intervjua de tre stipendiaterna under den kommande kvällen på Stora Djulö.

Efter en trivsam middag, där vi fick chans att träffas och språka närmare med tre mycket drivna och kunniga hantverkare, kunde vi slutligen tilldela dem sina välförtjänta stipendier med övertygelse om att de skall komma till nytta i framtida verksamheter.

Våra tre stipendiater Carl Jürss, Anja Sundberg och Maud Jonsson.
Foto Carina Ekdahl, Katrineholmskuriren.

2020 tilldelas Anja Sundberg som är en duktig träslöjdare stipendie av oss för att anskaffa ny utrustning till kurser för att utveckla och lära nyfikna elever att skapa egna konstverk med hjälp av traditionellt slöjdhantverk.