I enlighet med tidigare beslut har vi detta år tilldelat fem avgångselever från ortens gymnasieskolor stipendier om vardera 2 000 kronor.

De fem eleverna är:

Elever på Katrineholms Tekniska College

Emil Wallin, Snickare

Lucas Jonsson, Snickare

Hampus Larsson, Glas

Motiveringen för de tre förstnämnda eleverna:
”Hängivna och visar intresse för sina yrkesval.
Goda omdömen från sina arbetsplatser.”

Elever på Lindengymnasiet

Julius Eriksson, VVS
”Är en motiverad och duktig hantverkare både praktiskt och teoretiskt och en bra kamrat med glimten i ögat, som kommer att representera branschen väl”

Gabriel Elia, Kock

”Utvecklats enormt under 3 år, har tagit studierna med stort ansvar och allvar under sina år på Lindengymnasiet. Har genomfört sina APL perioder med goda vitsord och blivit erbjuden arbete på samtliga praktikplatser. Har även deltagit i tävlingar, samt varit ett föredöme för de yngre eleverna på programmet”

Gabriel Elia,
studentexamen 2020
foto Mikko Virkkunen