2020 tilldelas Anja Sundberg som är en duktig träslöjdare stipendie av oss för att anskaffa ny utrustning till kurser för att utveckla och lära nyfikna elever att skapa egna konstverk med hjälp av traditionellt slöjdhantverk.