Kristina är en ung träslöjdare som genom sitt företag ”Lykalia K” designar, tillverkar och säljer inredningsdetaljer i trä. Hon har en gedigen utbildning inom skrået och kommer nu att bygga upp ett ordentligt spånsugsystem i sin verkstad, i Julita, för den fortsatta verksamheten.
Kristinas träslöjd har varit representerad på många utställningar, dels nationellt men även på den internationella scenen i London och Schenzen i Kina.