Linnéa studerar som hantverkslärling genom Leksands Folkhögskola och gör sin praktik på Rejmyre Glasbruk. Linnea har under sin tid på glasbruket utvecklats mycket positivt. Hon har dock många år kvar på sin utbildning till färdig glasblåsare och därför vill Hantverksstiftelsen med det beviljade stipendiet underlätta och stimulera Linnéa i utvecklingen till färdig glasblåsare.


 

Linnéa Skånberg