Detta år tilldelades fem avgångselever från ortens gymnasieskolor stipendier om vardera 2 000 kronor.

De fem eleverna är:

Elever på Katrineholms Tekniska College

Linnea Geiborg Johansson, Bygg och anläggningsprogrammet

Joakim Assargren, Bygg och anläggningsprogrammet

Olle Ekholm, Bygg och anläggningsprogrammet

Motiveringen lyder:
”Hängivna och visar intresse för sina yrkesval.
Goda omdömen från sina arbetsplatser.”

Ella Ridehag, VVS o Fastighetsprogrammet
”Är en motiverad och duktig hantverkare både praktiskt och teoretiskt och en bra kamrat med glimten i ögat, som kommer att representera branschen väl”

Elev på Lindengymnasiet

Tilde Schedin, Restaurang och Livsmedelsprogrammet

”Utvecklats enormt under 3 år, har tagit studierna med stort ansvar och allvar under sina år på Lindengymnasiet. Har genomfört sina praktikperioder med mycket goda vitsord och blivit erbjuden arbete på samtliga praktikplatser. 
Har även erövrat 1:pris i en tävling och erbjudits en 4 dagars utlandsvistelse inom yrket.”

Tilde Schedin
foto: F Hernblom