Den här våren kom att bli något helt annorlunda än vad vi hade föreställt oss när vi planerade i februari. Som vanligt hade vi tänkt dela ut stipendierna vid en högtidligare sammankomst lokalt i Katrineholm under tidig vår – men, av numera kända skäl, tvingades vi skjuta det hela framför oss. Till slut började vi närma oss halvårsskiftet…

Från vänster: Inga Garmland, Anders Danielsson och Fredrik Hernblom.
Foto Carina Ekdahl, Katrineholmskuriren

Ovan sammanträder delar av styrelsen om beslutet att fastställa datumet för stipendieutdelningen till onsdagen den 10 juni i samband med en middag på Stora Djulö. Under detta möte intervjuades vi även av Katrineholmskurirens reporter Carina Ekdahl som ville skriva en artikel om Hantverksstiftelsen. Hon passade även på att intervjua de tre stipendiaterna under den kommande kvällen på Stora Djulö.

Efter en trivsam middag, där vi fick chans att träffas och språka närmare med tre mycket drivna och kunniga hantverkare, kunde vi slutligen tilldela dem sina välförtjänta stipendier med övertygelse om att de skall komma till nytta i framtida verksamheter.

Våra tre stipendiater Carl Jürss, Anja Sundberg och Maud Jonsson.
Foto Carina Ekdahl, Katrineholmskuriren.