Andreas har sadlat om i tillvaron och byggt upp en egen smidesverksamhet från grunden. Han har, efter att själv köpt in begagnad utrustning, utvecklat ett eget smide med framgång. Stiftelsen anar potentialen och ser gärna en utveckling av verksamheten genom att lämna bidrag till en kurs i yxsmide och inköp av en ny ässja.